Przemocy Mówimy NIE!-Kaalicja na rzecz osob znajdujacych sie w sytuacji kryzysowej
Menu Strona PCPR Informacje Ogólne o przemocy Prawo i procedury interwencyjne Programy, kampanie, akcje Pomocne informacje FORUM

Przemocy mówimy - NIE!

        Projekt „Przemocy mówimy - NIE!” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w ramach dotacji uzyskanej przez Powiat Suwalski w konkursie ogłoszonym po raz pierwszy w roku 2011 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Programie Osłonowym „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Projekt wpisuje się w realizację Priorytetu I Programu Osłonowego „Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie”.

      Samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 116 380 zł na projekt o wartości 142 310 zł. W skali kraju Powiat Suwalski otrzymał trzecią co do wielkości kwotę dofinansowania wśród wszystkich 81 podmiotów, w skali województwa najwyższą kwotę z 2 podmiotów, które otrzymały dotację.


   

 

AKTUALNOŚCI
Konferencja profilaktyczna
Dodano dnia: 2011-10-22

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowej konferencji profilaktycznej „PRZEMOCY MÓWIMY - NIE!” w dniach 3-4 listopada 2011 w Wyższej Szkole Suwalsko - Mazurskiej.więcej informacji

Co to jest niebieska karta?

Niebieska Karta

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 1998 roku wprowadzono w Polsce „Niebieską kartę”, której celem jest informowanie pokrzywdzonych o przysługujących im prawach i możliwościach korzystania z pomocy i wsparcia wyspecjalizowanych instytucji. Dzięki programowi „Niebieska karta”  możliwe jest rejestrowanie śladów i przebiegu wydarzeń i podjętych czynności, a także gromadzenie informacji z interwencji domowych i stały kontakt z zagrożoną rodziną. Zadaniem programu jest także rozpoznawanie skali zjawiska i zagrożeń w rodzinie. „Niebieska karta” motywuje także ofiary przemocy rodzinnej do żądania ochrony swoich praw i szukania pomocy.


Infrmacja o współfinansowaniu projektu
© 2011 PCPR Suwałki

  Tworzenie stron internetowych ONAVI